2016. január 8.

Horgászati lehetőségek 2016 év elején

Csak a személyes értelmezésem és gondolataim a szabályozás változásával kapcsolatban:

Alap felállás: “…Január elsejével közel 700 nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási jogának haszonbérleti szerződése lejár…”

Van olyan vízterület, aminek nem járt le a szerződése? Persze, hogy van. Nem is egy. Ezek továbbra is a régi felállás szerint működnek. Vagyis az Állam a tulajdonos, aki haszonbérleti szerződéssel bérbe adja a vízkezelőnek az adott területet, aki napi/éves jegy ellenében a horgászatot engedélyezi.

Amelyik vízterületnek lejárt a szerződése, az most “döntő többsége” (nem ismert, hogy mennyi is az annyi) a MOHOSZ kezelésébe került. Vagyis az Állam a tulajdonos, aki haszonbérleti szerződéssel bérbe adja a MOHOSZnak az adott területet, aki alhaszonbérleti szerződéssel bérbe adja a vízkezelőnek, aki  napi/éves jegy ellenében a horgászatot engedélyezi.

A döntő többség feletti rész nyitott kérdés. A MOHOSZ nem tartott rájuk igényt? Miért nem? A régi gazda benyújtja - benyújthatja egyáltalán?, ugye ott a kijelölés dolga -  a haszonbérbe vételre irányuló kérelmét? Akárki benyújthatja? Megelőzheti-e a régi gazdát? A NÉBIH elfogadja ezeket a kérelmeket? Elfogadhatja? Vannak kétségeim bőven...

Néhány kritikus észrevétel a változásokkal kapcsolatban:

  • Az állam a lejáró szerződések megújítására évközben semmilyen lépés nem tett, majd az év végén (december 31-én) hirtelen a MOHOSZ kezébe tette (“kijelölés útján”) az ügyek intézését. Jön a kanyar, nesze fogd a gyeplőt…
  • A MOHOSZ ennyit mond: “… a haszonbérleti jogot alhaszonbérletként tovább is kívánja adni minden olyan tagszervezetének, tagszervezeti horgász egyesületének, ahol garanciákat kap az átlátható és ellenőrizhető, valóban felelős, bizonyíthatóan horgászcélú halgazdálkodásra…” Szép és jó a szándék, de az nincs említve, hogy a továbbadásnak milyen költségvonzatai lesznek. Ingyen senki sem dolgozik, úgyhogy biztosan lesznek. Ez pedig kérdésessé teszi a MOHOSZ szerepét az Állam-vízkezelő-horgász kapcsolatban. Minek?
  • “…tovább is kívánja adni minden olyan tagszervezetének, tagszervezeti horgász egyesületének…” Ha a korábbi vízkezelő nem volt MOHOSZ tag, akkor ennyi volt - kalap, kabát, mehetsz? Az új szelekre reagálás látványos példája az ÉMHE betagozódása. Mi lesz azokkal, akik nem akarnak tagok lenni?
Na, de vissza az elejére.

Azoknál a vizeknél, ahol van vízkezelő (MOHOSZ vagy más) és az kibocsát napi/éves jegyet az egyszeri horgász még mindig nem horgászhat. Kell, hogy legyen érvényes állami jegye is.


Nem kell nagyon eleresztenem a fantáziámat, hogy az gondoljam, hogy a jegyek  kiosztásának ideje nem lesz azonos a MOHOSZ és tagszervezetei esetében, illetve a "döntő többség" feletti rész, plusz a le nem járt szerződésű vízkezelők esetében. Az utóbbiak kárára.

A MOHOSZ 2016.01.07-i közleménye ebből a szepontból parasztvakítás. Azt írják “…a mai napon elkészültek és a tagszervezetek felé eljuttatásra kerültek az egységes albizományosi és forgalmazói megbízási szerződési minták, valamint a NÉBIH biztosította a forgalmazást biztosító SZÁK-rendszer azonosítóit és kódjait is. Az okmányok értékesítése a szerződések aláírása után haladéktalanul megkezdhető és a továbbiakban folyamatosan biztosított…”

Tehát, amennyiben a vízkezelő az Állam és az eddigi vízkezelő közé erőszakkal betolt MOHOSZ feltételeit elfogadja, akkor máris mehet az állami jegyvásárlás.
Tessék elképzelni az egyesületen levő nyomást: az eddig kezelt vízterület (benne sok évi munkával) elveszhet, míg a helyi horgászok horgászni szeretnének, ha lehet már tegnap… Ez nem az az alkupozíció, ahol a vízkezelő sokat tehet. Ha a MOHOSZ tripla árat kér, akkor tripla lesz, majd valaki megfizeti: vagy a régi vízkezelő, vagy az új vízkezelő, de végső soron a vizen horgászók, esetleg a Természet fizeti majd.

Ne legyen igazam! Viszont az üzletben nincs helye naivitásnak.

--------------------------

Van még egy “nesze semmi” rész a közleményben:
“Mivel a fentiek alapján jelenleg e vizeken nincs halgazdálkodási jogosult, így az a horgász, akinek 2016. január 31-ig érvényes régi állami horgászjegye és fogási naplója van, vagy a napokban az új egységes állami horgászokmány kerül részére kiadásra, a hatályos jogszabályok alapján és azok feltételeit teljesítve ezen okmányok birtokában jogszerűen horgászhat a vizeken, de őshonos halat nem tarthat meg (csak idegenhonos hal kifogását valósíthatja meg) és minden egyéb horgászatra vonatkozó feltételt teljesítenie kell.”


A törvény nem úgy választja ketté a vizeket, hogy van-e halászati jogosultja vagy sem. A 2013. évi CII. törvény csak nyilvántartott vagy nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet különböztet meg.

“2. § 22. nyilvántartott halgazdálkodási vízterület: olyan halgazdálkodási vízterület, amelyet a halgazdálkodási hatóság nyilvántartásba vett, és amelyre halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vehető vagy a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultját már rögzítette”

“35. § (1) A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken horgászati tevékenység kizárólag a 45. § (5) bekezdésében foglalt feltételek szerint végezhető.”

“45. § … (5) A halászat, illetve a horgászat gyakorlása során be kell tartani
a) a halászat és a horgászat rendeletben meghatározott általános rendjér vonatkozóan;
b) az őshonos halfajokra vonatkozóan
ba) az egyes halfajok kifogását tiltó naptári időszakra (fajlagos tilalmi idő),
bb) a halfajonként a kifogható mérettartományra (halászati és horgászati méretkorlátozás),
bc) a halfajonként naponta és évente kifogható összes mennyiségre (halászati és horgászati mennyiségi korlátozás)
e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendelkezéseket."


2015. évi XLVIII. törvényben:
“8. § A Hhvtv. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Mentett oldali és áradással nem érintett, nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken tilos az őshonos halak kifogása…”

A fentiek alapján a MOHOSZ a közleményében hibásan bíztatja a horgászokat horgászatra, mivel azzal, hogy a szerződés lejárt egy vízterületen, még nem sorolta azt nem nyilvántartott státuszba. Továbbra is nyilvántartott, de vízkezelő nélküli a helyes státusz. A bérleti státuszt összekeverni a nyilvántartásba vétellel olyan, mint összekeverni azt, hogy egy ingatlannak van-e tulajdonosa, vagy van-e helyrajzi száma.
A MOHOSZ közleményével ellenkezően - A hagazdálkodási jogosult nélküli vízterületeken jogszerűen nem lehet horgászni.

Az eddig nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken viszont továbbra is lehet, amennyiben a horgász rendelkezik érvnyes állami jeggyel - például tavalyi, ami érvényes 2016. 01.31-ig. Plusz a fogási naplóba bejegyzi a horgászat napját, nem visz el őshonos halat, és a többi.

----------------------------
MOHOSZ közlemény 2015.12.22
MOHOSZ közlemény 2016.01.07
2013 évi tv. - Halászati törvény
2015 évi tv. - A 2013-as halászati tv módosításáról

0 hozzászólás: