Pere-lízis

Hernád ismét - három napban: első, második és harmadik nap...

Délegyháza délig

Délegyházi bellyzés a nyári kánikulában...

A szépséges Ipoly

Első találkozásom az Ipollyal...

Hosszú horgász hétvége Hernádon

Közösségi horgász esemény saját szemszögből...

Balaton Hal-A-Ton

Egy nyaralás emlékképei..

Hajnali balinozás a Dunán

Egy hétköznap hajnali rövid lengetés..

Balatoni Bahamák

Egy kis nagyvilági életérzés idehaza..

I. Zagyva Party - Műlegyes verseny

Trópusi dzsungel az ország közepén..

I. Sió Műlegyes Kupa

Az első versenyélmény..

2014. április 30.

Tavaszi séták

Voltam több felé. A Duna rendre kikosarazott, habár a szépségét mutatóba odaadta. Gondolom csak azért, hogy visszacsábítson... a csalfa.
A kétkezes bottal is próbálkoztam. Egész jól ment, de vegyes az eredmény. Gyakorlatilag ugyanezt tudom a 7-es szerkóval is, csak ott jóval finomabb prezentációval. Még küzdök.Voltam több kis patakon is. Nagyszerű móka. Kicsi halak, nagy kihívás. Meg kell dolgozni egy-egy araszosért. Volt, hogy egy órát eltöltöttem egy helyben, és közben lábszárig elmerültem a mederben. Alig bírtam kijönni.

2014. április 23.

Arasznyi

A Húsvét napjai alatt többször, több helyen jártam és jártunk a nagylányommal. Főleg kispatakos pecák voltak. Sajna csak araszos méretben sikerült halat fogni. Ütögetés, lekövetés, leakadás volt bőven, de eredmény alig. Keserű kenyér ez néha.

A lánykám fogott fenékjáró küllőt. Ezt most így utólag tudtam meg, mert nem ismertem fel. Természetesen visszatettük a vízbe. Sajnos az előttünk ott horgászó ember egy száknyi csalihalat vitt el. Gondolom a java küllő lehetett.

2014. április 19.

Műlegyes visszanézés

A Zagyvás vesrenyre tartva Streaman-nel beszélgettünk. Olyan ismerkedős féle beszélgetés, ki mit csinál, hány gyerek van, mióta legyez, stb... Megmondom őszintén nem tudtam pontosan mikor is-, hány éve is annak, hogy legyes botot először vettem a kezembe. Három? Négy? Na, de végül is ez a blog deklaráltan azért van, hogy vissza tudjak tekinteni, mi mikor történt.

Kérem szépen utánanéztem a saját blogomban, majdnem pontosan négy éve történ, hogy belekóstoltam a legyezésbe. Igaz a legyesbot kézbefogása és az első legyes hal kifogása között eltelt majd két hónap. Azóta meg már nem is ugyanaz a világ van. Jöttek és mentek vizek, botok, halak, évszakok.

Streaman mondta, hogy a saját fejlődését a korábbi éveivel tudja összehasonlítani és így látja a saját fejlődését. Ez a gondolat nálam is befészkelődött és bizony valamiféle fejlődést én is látok magamon. Ez jó és öröm. Viszont mindennek van másik oldala, így egyúttal azt is elmondhatom a legyes önmagamról, hogy a magabiztos halfogásnak még csak a szélét karcolgatom, alig-alig birtoklom csak.

Ez csak akkor jön el, amikor egy adott fajta halat, akkor fogok ki, amikor csak akarok, mert tudom épp mit és miért csinál a vízben, mit és hogyan kell kínálni neki. Nagy és igazán összetett tudás ez.

Lehet a horgászatot kiherélt vadászösztönünk megnyilvánulásának tekinteni, de csak csodálni tudom azoknak a tudását, akik a pici vízfelszíni rezdülésekből és pontosan tudják mi is a helyzet odalent.

Ha elég sokat élhetek, és adódik lehetőség horgászatra is közben, akkor talán valamit még birtokolhatok ebből a tudásból.
Adja az Ég.

2014. április 16.

Szabályváltozás

Szabályváltozás!!
Megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 54. számában.
Nem minden változás van itt, hanem a horgászattal kapcsolatosok közül szemezgettem.

Aki unja a jogi szövegeket annak két fontos rész:
  • Mostantól nem a horgászat megkezdése előtt, hanem a fogott zsákmány beírásakor kell a fogási naplóba az érintett vízterület nevét és víztérkódját beírni. Tehát előtte ikszelni kell, fogáskor víz nevét, víztérkódot, dátumot is be kell írni. Példaként a CnR horgászok csak ikszelnek.
  • A kívülről akadt, de idegenhonos halakat is vissza kell engedni.
  • A nem nyilvántartott vizeken (amit nem kezel senki) az őshonos halakra csak CnR - tilos halat elvinni!! Nem őshonos halakat el lehet vinni.Vigyázat, a rendőr is ellenőrizhet - nem kell halőr hozzá!
Hadd emeljem még ki előtte, hogy - habár ez korábban is így volt - a fogás = megfogott és vissza nem engedett hal. Fontos!
---------------------------

44/2014 (IV.14.) VM rendelet


4. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

16. § A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet] 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Ha a Hhvtv. és a végrehajtására kiadott rendeletek másként nem rendelkeznek, nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, tilos a halászat, valamint az őshonos halfajok bármilyen halász- vagy horgászeszközzel, illetve -módszerrel történő kifogása, kivéve az engedélyezett halmentés és kutatás eseteit. Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, horgászni csak állami horgászjegy birtokában, őshonos halakra csak azok megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. Ezeken a halgazdálkodási vízterületeken az idegenhonos halfajok kifoghatók.”

20. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. § (15)–(17) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(15) Horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos.

(16) Az állami horgász-, illetve halászjegy jogosultja által szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stresszhatásokat.

(17) Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni, és az inváziós idegenhonos halakat – a (15) bekezdés szerinti kívülről akadás, valamint a 30. § (2) bekezdése szerinti esetet kivéve – visszaengedni tilos. Idegenhonos hallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen szabad, ahol a nem őshonos hal kifogásra került.”

(2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) A horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogás összesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését.”

21. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § (1) Ha horgászverseny, illetve a horgászat, a halászati hagyományok, a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény (a továbbiakban együtt: rendezvény) megtartásához a rendezvény jellege alapján a Hhvtv. 16. §-a szerinti felmentés, vagy az adott naptári időszakra a 9. melléklet szerint nem kifogható halak visszaengedésének kötelezettsége alóli felmentés szükséges, a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a felmentést a következő feltételek fennállása esetén adhatja meg:

a) a rendező a felmentés iránti, a rendezvény részletes leírását, a halfogás szabályait, valamint a kérelmezett felmentést bemutató kérelmét a rendezvény kezdetét legalább 15 nappal megelőzően benyújtja,

b) a rendező a kérelméhez mellékeli a halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez való hozzájárulását, és

c) a rendezvény nem veszélyezteti a hal élőhelyét és a halállományt.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt felmentés megadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap.

(3) A Hhvtv. 16. §-a alóli felmentéssel megtartott horgászversenyek esetében a megfogott halakat élve kell tartani és legkésőbb a horgászverseny végén, a kíméletes mérlegelés után vissza kell engedni.”

23. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hhvtv. 40. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítése esetén a Megbízott a határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is kiadhatja az állami horgászjegyet.”

(2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: „(4a) A (4) bekezdés szerinti esetben az állami horgászjegy díja a Hhvtv. szerinti díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg. A Megbízott a (4) bekezdés szerinti jegyváltás tényéről köteles feljegyzést készíteni és elszámolásában tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot.”

(3) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az állami halászjegyhez vagy halászati engedélyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles leadni a halgazdálkodási hatóságnál. A fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a halászattal eltöltött napok számát.”

24. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Adattár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a NÉBIH-et jelöli ki. A NÉBIH feladatainak szakmai megvalósításában a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézet közreműködik. A NÉBIH felelős az Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért.”

2014. április 14.

Zagyva Party 3.

(Túl) sok gondolkodás után elmentem a Zagyva Partyra. Annyi minden szólt ellene: ott a Sió, tökéletes, hívogat; meg egyáltalán minek versenyezzek..?

Ennek ellenére mentem a Zagyvára. Kétség ne essék, nem bánom. Orbitális betli volt ismét, de a Zagyva kiváló terep. Még nem nőttem fel hozzá, vagy épp nem voltunk párban, de egyetlen snecit fogtam száraz léggyel, illetve egy szép méretes hal lekövette a legyem, beállt mögé, majd elmerült a növényzetbe. Ez van.

Iszonyatos módon elfáradtam. A szombatot a kerti munka töltötte ki. Nem is akárhogy. Ilyen tempóval ritkán dolgozom ott, mert a kert a kikapcsolódásé (még munkával is). Most viszont rohamtempóval igyekeztem mindent elvégezni. Ebből a helyzetből indult másnap a verseny.

Vasárnap hajnalban ébredtem magamtól. Volt még egy órám, amit légykötéssel töltöttem. Nem is sikertelenül, mert a nagyhalas lekövetés az egyik ilyen légyre volt.

Streaman jött értem - telekocsival mentünk. Végigdumáltuk az utat. Beöltözés, nevezés, irány a víz.

Szép a Zagyva. Bedőlt fák, álomszép tartások mindenhol, behajló fák, vízi-növényzettel fedett szakaszok, gyors-lassú, de legfőképp kristálytiszta víz. Álomszép. Pont emberi méretű. Nagy halakat tartogat. A méretéhez képest talán túl nagyokat is. Persze ez nem igaz, mert a Természet jobban tudja. Csak a szememnek idegen, mert ha ez az arány érvényes lenne a Dunára, akkor hajaj. Persze a több méteres Vizáknak volt helye a Dunában annak idején, de még azok is snecik lennének ehhez az arányhoz.

A délelöttöt megúsztam egy snecivel. Streaman terepet váltott, és milyen jól tette. Egy (?) szép jász lett a jutalma.

Ebéd. Ruhaváltás: gázlóról utcaira, mert gázolni amúgy sem lehetett, de a hajnali harmat bőséges volt. Délutánra viszont már huszon fokok voltak, így nem volt értelme gázlóban aszalódni.

Rengeteg rovar rajzik a víz felett. Újra meglep a Zagyvának ez az oldala. Párzás közben repülő szitakötők, szúnyogfélék, molyok, méhek. A barkás fák csak úgy zsongtak a méhektől.

Délutáni forduló. Alig bírom a karom, viszont remek a pálya. Itt már lehet halat is látni. Szépeket.
Feltámad a szél néha, így nagyon oda kell figyelni a dobásokra. A nyolc órás dobálás végére meglepő helyekre is be tudok dobni. Persze legyeket is vesztek ezerrel. Végigpróbálom szinte az összes legyemet, de nem tetszik nekik egy sem. Vagy csak én bénázok.
Versenyzáráskor még dobok párat. Ahogy 50 méterrel alattam egy másik legyes is. Neki jön hal, nekem nem. Frusztráló.

Sebaj. A rossz érzés egy óra múlva elillan.
Szép hely a Zagyva. Vissza kellene még jönni.
Egyszer csak megnyílik nekem is. Az oviból átjutok általánosba.