2014. január 7.

Ismét a "fogás"-ról

Korábbi bejegyzéseimben (itt és itt) lamentáltam már arról, hogy mit jelent a fogás. A fogás, megfogás, kifogás fogalomzavar újra előkerül.
Úgy gondolom, hogy - a legújabb kifejezéssel - "rekreációs célú horgászként" (értsd: a célom nem halhús-, hanem kizárólag a halvadászat élményének megszerzése) a fogási tilalmak nem ugyanúgy vonatkoznak rám, mint arra, aki a napi betevőt (legyen az száj vagy fagyasztó) akarja megszerezni.

Tudom, hogy ez a kijelentésem botrányos lehet, meg vitát keltő. Mégis fenntartom és igyekszem megalapozva elmagyarázni miért állítok ilyet. Igyekszem a "nem ugyanúgy"-ra is kitérni.

A legutóbbi firkálásomra jött egy reakció, amire szeretnék reagálni. Ezt írtam: 
A legaktuálisabb dolog most, hogy nincs vége a pisztráng tilalomnak. Majd csak áprilisra lehet újra a sebeseket hajtani. Mármint halhús beszerzése céljából.
A sporthorgász továbbra sincs eltiltva, csak (kizárólag!) az Etikai szabályzat őrzi ezt a területet, más védelem nem fért bele ebbe a furcsán alakuló új szabályozásba. Persze azt sem mondhatom, hogy nekem ne lenne még fejlődni valóm ezen a területen.
Amire ez a válasz jött:
Az utolsó előtti bekezdéshez engedj megy egy pontosítást!
Írtad, hogy a "sporthorgász" továbbra sincs eltiltva, stb... De igen, el van tiltva a teljes tilalmi idő alatt, mert az új törvény kimondja, hogy tilalmi időben tiltott az adott halfaj célzott horgászata. Önfenntartó sebes pisztráng kis hazánkban nagyrészt pedig csak olyan vízben él, ahol nincs más halfaj, illetve ha van is, akkor védettsége lévén horgászható. Én így értelmezem a törvényt.
A védelem január - március között már nem az ívó halaknak szól, hanem a még el nem úszott ivadékoknak, vagyis jogos a tiltás.
-------------------------------------------

Kezdjük ott, hogy:
77. § (2) Hatályát veszti a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény.
Tehát, a korábbi törvény megszűnt teljes egészében. Új törvényünk van, és ez új helyzetet teremt. Itt található a 2013. évi CII. törvény. Nem teljes, mert az összes részlet szabályozása még nem történt meg.

Hogy ne maradjon nyitott kérdés, a fogalmak között ez áll:
2. § 6. hal kifogása: a halnak és más hasznos víziállatnak a halászat vagy a horgászat során történő megfogása és a vízbe vissza nem engedése;
Tehát máris két lehetőségre válik szét a horgászat célja: megfogom és hazaviszem, illetve megfogom és visszaengedem. A fogás/kifogás = zsákmányszerzés.

Kis kitérőként fontosnak érzem még ezt is átgondolni:
6. § (1) ... a halállomány az állam tulajdonát képezi...
(2) A hal kifogására ... halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező személy ... jogosult. A feljogosított személy a jogszerű kifogással és a fogási naplóban való rögzítéssel szerzi meg a hal tulajdonjogát.
Tehát, teljesen korrekt dolog, ha valaki a hal tulajdonjogát meg szeretné szerezni. Van rá lehetőség, de ehhez kell betartani és el kell fogadni a szabályokat. Például azt is, hogy addig nem az enyém a hal, amíg be nem írom a fogási naplóba.

Menjünk tovább:
46. § (2) Halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban tilos minden olyan halászeszköz alkalmazása, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése.
Akárhogy is értelmezem, a tilalmi idő csak a hal tulajdonjogának megszerzését (értsd: megfogom és hazaviszem) tiltja. A "megfogom és visszaengedem" nem tiltott.

Persze lehetne olyan is, hogy "nincs megfogom". Ilyenkor nem lenne kérdés, hogy visszaengedem vagy hazaviszem. Ezt úgy kellene hívni, hogy általános horgász tilalom. Néézd van is ilyen:
15. § A halgazdálkodási vízterületen vagy annak meghatározott részén a halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére ... általános halászati, illetve horgászati tilalmat rendelhet el...
Vagy mégse...
17. § Általános ... fogási tilalom alá tartozó ... hal ... fogása esetén a halat ... a fogást követően, haladéktalanul és kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe...
De utálom az ilyen szabályozást. Ezek szerint van olyan eset, hogy az általános tilalom esetén van horgászat vagy halászat. Ha általános és tilalom, akkor legyen is az!

Félreértés ne essék! Nem a törvény ellen vagyok, hanem a szabályozás gyengesége ellen! Már lamentáltam azon is, hogy több hónapos általános természetes vízi tilalmat is el tudnék fogadni. Ezt fenntartom továbbra is.

Persze van másik oldal is. Örülök, mert van keménykedős része is a törvénynek. Nem túl tökös, de azért ez is valami.
56. § (7)... a halászati őr ... jogosult: ...
e) a horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni attól a személytől, aki ...ed) tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja,
ee) védett hal egyedét kifogja,
ef) általános tilalmi időben horgászik vagy halászik, vagy
eg) a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi.
43. § (1) Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy nem adható annak a személynek - a bírság jogerős kiszabásától számított három hónaptól három évig terjedő időtartamra - akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki.
A három hónap nem túl sok, de a három év - legalábbis nekem - borzasztó hosszú idő lenne. Nekem ez elrettentő erő, de egy ügyeskedő szándékú embernek semmi. Tanuljunk a szlovákoktól. Elzárás és eszközelkobzás.

Visszatérve az eredeti témához:
A törvény szava szerint akár ma is mehetnék pisztrángozni, ha nem akarok halat hazavinni. Tudom ez egy kiskapus megoldás is lehet, amit megjátszanak majd az ügyeskedők. De nehogy azt gondolja valaki is, hogy ennek egyedül csak én vagyok tudatában.

Van olyan, hogy nem ugyanúgy vonatkozik valakire (pl. rám) a szabály?
Van bizony: A tisztességes horgászra ugyanis a törvény mellett érvényes még az etikai szabályzat is. Ugyan ez nem törvény, de nagyon fontos. Fontos például azért, hogy maradjon hal a vizeinkben, vagy - remélhetem ezt? - rendszeresen legyenek méretes példányok is köztük.
8. A horgászat során becsüljük és védjük a vízi környezet minden lakóját és mindig kíméletesen bánjunk minden hallal. Ha valamely vízszakaszon sorozatosan méreten aluli, vagy fajlagos tilalom alatt álló hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében változtassunk helyet és szükség szerint módszert... 
Vagyis akár ma is mehetnék pisztrángozni, ha nem akarnék halat hazavinni. Viszont, ahogy a hozzászóló írta "..Önfenntartó sebes pisztráng kis hazánkban nagyrészt pedig csak olyan vízben él, ahol nincs más halfaj.." és "..A védelem január - március között már nem az ívó halaknak szól, hanem a még el nem úszott ivadékoknak.." Ez így van. Ezért aztán eszem ágában sincs természetes vízre pisztrángozni menni.
Másrészről nem fogok hamut szórni a fejemre, sem máséra, ha mondjuk március közepén balin vagy csuka akadna a horgomra/horgára pl. a Dunán. Nem kifogni kell őket, hanem megfogni és elengedni.

Basszus, hova jutottam?! Egy radikális CnR guru sem írhatta volna szebben. De akkor is így érzem helyesnek.

Nem kötelező egyetérteni és túlságosan komolyan sem kell venni.

0 hozzászólás: